Tietojen kerääminen ja toimittaminen

Kuntoutuksen hyötyä koskeva arviointi ja raportointi ovat osa asiakkaan kuntoutusprosessia ja Kelan raportointijärjestelmää. Kela kehittää kuntoutuspalvelujaan asiakaslähtöisemmiksi ja tavoitteellisemmiseksi raportoinnin perusteella. Palveluntuottaja kerää arviointitiedot asiakkaalta ja toimittaa ne Kelaan.

Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmä

Toimita keräämäsi tiedot Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmällä.

Kirjaudu palveluun

Tietojen kerääminen asiakkaalta

Kerro asiakkaalle tuloksellisuuden seurannasta, anna hänelle Kelan esite ja pyydä kirjallinen lupa tietojen toimittamiseen Kelaan.

Kuntoutuksen hyötyä koskevaan seurantaan osallistuminen on asiakkaalle vapaaehtoista. Myöntävä tai kieltävä vastaus ei vaikuta kuntoutuspalvelun sisältöön eikä mahdollisuuteen saada Kelan kuntoutuspalveluja jatkossa.

Tietojen toimittaminen Kelaan

Toimita tiedot Kelaan Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmällä. Toimita tiedot mittauksen toteutumispäivää seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Jos mittaaminen on esimerkiksi tapahtunut 6.8.2019, tietojen pitää olla Kelassa viimeistään 31.3.2020.

Voit toimittaa alkumittauksia ilman aikarajoitusta myös mittausvuotta edelliseltä vuodelta. Esimerkiksi keväällä 2017 oli mahdollisuus toimittaa ilman aikarajoitusta alkumittauksia myös vuodelta 2015. Jouston tarkoituksena on varmistaa, että kaikkiin toimitettuihin loppu- ja seurantamittauksiin saadaan vastinpariksi myös alkumittaus.

Näin tunnistaudut Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmään

Suomi.fi-tunnistus on otettu käyttöön Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmässä 14.12.2019. Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Lue lisää Suomi.fi-tunnistautumisesta ja tunnistusvälineistä (Suomi.fi).

Valtuudet

Hae oikea Suomi.fi-valtuus heti, kun se on mahdollista.

Saat organisaatiollesi sopivat toimintaohjeet, kun klikkaat alta oikeaa vastausvaihtoehtoa.

Millaisen organisaation puolesta asioit?

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta tai yksittäisenä elinkeinonharjoittajan voivat asioida

 • liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet)
 • maa- ja metsätaloudenharjoittajat
 • osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön toimitusjohtaja ja yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja
 • yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen puheenjohtaja, jäsen tai muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin.
 • yrityksen kaupparekisteriin merkityt kaikki hallituksen jäsenet yhdessä
 • kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen kaksi jäsentä yhdessä

Lue lisää: Kuka voi antaa valtuuksia yrityksen tai yhdistyksen asioiden hoitamiseen (suomi.fi)

Organisaatio, jonka puolesta asioin, on jokin seuraavista:
 • julkinen organisaatio
 • kuolinpesä
 • elinkeinoyhtymä
 • verotusyhtymä
 • yhteisetuus
 • säätiö
 • ulkomaalainen yritys tai henkilö
 • yritys, jonka nimenkirjoitussääntö ei mahdollista yksinedustamista.

Organisaatiosi voi jo pyytää ja antaa Suomi.fi-valtuuksia.

Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmää varten tarvitset Suomi.fi-valtuuden Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi. Ota valtuus käyttöön mahdollisimman pian. Voit hallinnoida valtuuksia Suomi.fi-palvelussa. Kun organisaatiosi kaikilla käyttäjillä on oikeat Suomi.fi-valtuudet, voit lopettaa Katso-roolien ylläpidon.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta tai yksittäisenä elinkeinonharjoittajan voivat asioida

 • liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet)
 • maa- ja metsätalouden harjoittajat
 • osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön toimitusjohtaja ja yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja
 • yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen puheenjohtaja, jäsen tai muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin.
 • yrityksen kaupparekisteriin merkityt kaikki hallituksen jäsenet yhdessä
 • kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen kaksi jäsentä yhdessä

Lue lisää: Kuka voi antaa valtuuksia yrityksen tai yhdistyksen asioiden hoitamiseen (suomi.fi)

Minkälaista Katso-tunnistetta käytät?

Nämä organisaatiot eivät vielä voi pyytää ja antaa Suomi.fi-valtuuksia:

 • julkinen organisaatio
 • kuolinpesä
 • elinkeinoyhtymä
 • verotusyhtymä
 • yhteisetuus
 • säätiö
 • ulkomaalainen yritys tai henkilö
 • yritys, jonka nimenkirjoitussääntö ei mahdollista yksinedustamista.

Toimi näin:

 1. 14.12.2019 alkaen kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lisätietoa Suomi.fi-tunnistuksesta (Suomi.fi).
 2. Ylläpidä Katso-rooleja (Digi- ja väestötietovirasto), kunnes Suomi.fi-valtuuksien käyttäminen on mahdollista organisaatiollesi. Asiointipalvelun käyttöoikeudet perustuvat siirtymävaiheen ajan Katso-rooleihin. Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmää varten tarvitset Katso-roolin "KELA - Kuntoutuksen tuloksellisuustietojen toimittaja"
 3. Ota Suomi.fi-valtuus käyttöön heti, kun se on mahdollista. Tieto Suomi.fi virkailijatoiminnon käyttöönotosta päivitetään tälle sivulle. Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmää varten tarvitset Suomi.fi-valtuuden Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi. Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista (Digi- ja väestötietovirasto).

Nämä organisaatiot eivät vielä voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia:

 • julkinen organisaatio
 • kuolinpesä
 • elinkeinoyhtymä
 • verotusyhtymä
 • yhteisetuus
 • säätiö
 • ulkomaalainen yritys tai henkilö
 • yritys, jonka nimenkirjoitussääntö ei mahdollista yksinedustamista.

Toimi näin:

 1. Vahvenna Katso-alitunnisteesi Katso-palvelussa 14.12.2019 mennessä.
 2. 14.12.2019 alkaen kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lisätietoa Suomi.fi-tunnistuksesta (Digi- ja väestötietovirasto).
 3. Ylläpidä Katso-rooleja (yritys.tunnistus.fi), kunnes Suomi.fi-valtuuksien käyttäminen on mahdollista organisaatiollesi. Asiointipalvelun käyttöoikeudet perustuvat siirtymävaiheen ajan Katso-rooleihin. Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmää varten tarvitset Katso-roolin "KELA - Kuntoutuksen tuloksellisuustietojen toimittaja"
 4. Ota Suomi.fi-valtuus käyttöön heti, kun se on mahdollista. Tieto Suomi.fi virkailijatoiminnon käyttöönotosta päivitetään tälle sivulle. Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmää varten tarvitset Suomi.fi-valtuuden Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi. Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista (Digi- ja väestötietovirasto).