Webbtillgänglighet

Alla organisationer inom den offentliga förvaltningen ska ha webbtjänster som är tillgängliga. Det betyder att det ska vara lätt för vem som helst att kunna använda tjänsterna oberoende av olika funktionsbegränsningar.

Bestämmelser om webbtillgänglighet finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och i EU:s tillgänglighetsdirektiv. De krav på tillgänglighet som fastställs där gäller fr.o.m. 23.9.2020 även FPA:s webbtjänster och det innehåll som publiceras i dem.

Vi kommer senast 23.9.2020 att på denna sida publicera ett tillgänglighetsutlåtande, som närmare beskriver hur vi uppfyller tillgänglighetskraven. Vi kommer också att berätta hur du kan ge respons om tillgängligheten på våra webbsidor och hur du kan göra en tillgänglighetsbegäran om du anser att innehållet i webbtjänsterna till någon del inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Våra webbtjänster kommer att vara tillgängliga senast 23.9.2020

Vi håller nu på att utveckla våra webbtjänster så att de ska betjäna våra kunder ännu bättre, särskilt dem som har eventuella funktionsnedsättningar.

Tillgängligheten på FPA:s webbplats fpa.fi är redan rätt god men särskilt i fråga om e-tjänsten finns det saker att utveckla.

I tillgänglighetsfrågor samarbetar vi bl.a. med Annanpura och Kehitysvammaliitto. Vår målsättning är att våra webbtjänster ska vara tillgängliga inom den givna tidsramen.

Du kan ge respons gällande FPA:s tjänster på nätet på adressen med responsblankett.

Läs mer