På teckenspråk

Aktuellt om coronavirusläget

På grund av coronaviruset rekommenderar vi att kunderna sköter ärenden på nätet eller per telefon istället för på servicestället. Läs hur läget påverkar FPA:s stöd och tjänster samt handläggningen av ansökningar.

Se på videon