Vanhempainpäivärahat työnantajalle

Työnantajalle maksetaan vanhempainpäiväraha silloin, kun työnantaja maksaa työntekijälleen äitiys- ja isyysvapaan ajalta palkkaa ja työnantaja hakee päivärahaa itselleen. Päiväraha maksetaan työnantajalle myös erityisäitiys- ja vanhempainrahakaudella, jos vapaa on palkallinen. Vanhempainpäivärahoilla tarkoitetaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja.

Palkanmaksuvelvollisuus määritellään eri alojen työehtosopimuksissa. Jos vanhempainpäiväraha on suurempi kuin samalta ajalta maksettava palkka, ylittyvä osa maksetaan työntekijälle. Vuosiloman ajalta äitiys-, isyys- tai vanhempainraha maksetaan työntekijälle itselleen.

Vaikka työnantaja ei maksaisikaan vanhempainvapaan ajalta palkkaa tai työnantaja maksaa vain päivärahan ja palkan erotuksen, Kela saattaa tarvita työnantajalta lisätietoja , jotta työntekijän hakemus voidaan käsitellä. Tällaisia lisätietoja voivat esimerkiksi olla päivärahan määrän laskentaa varten 6 kuukauden tulot, työnantajan ilmoitus erityisäitiysrahaa varten ( SV96) tai osa-aikatyöhön mahdollisesti liittyvät lisätiedot.

Vanhempainpäivärahat

Äitiysraha on tarkoitettu työntekijälle, joka on raskaana ja jää äitiysvapaalle. Äitiysrahakausi alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen lapsen syntymää.

Isyysraha on tarkoitettu työntekijälle, joka hoitaa alle 2-vuotiasta biologista lastaan tai alle 7-vuotaana adoptoitua lastaan, jonka adoptiosta on alle kaksi vuotta.

Vanhempainraha on tarkoitettu työntekijälle, joka hoitaa pientä lastaan tai alle 7-vuotiaana adoptoitua lastaan. Vanhempainrahan hakemisesta vanhemmat voivat sopia keskenään.

Osittainen vanhempainraha on tarkoitettu työntekijälle, joka tekee osa-aikatyötä tai sopii osa-aikatyöstä  työnantajan kanssa vähintään 2 kuukaudeksi. Osa-aikatyössä työajan ja palkan tulee olla 40 – 60 % kokoaikaisesta työajasta ja palkasta. Osittaisen vanhempainrahan saaminen edellyttää, että molemmat vanhemmat tekevät osa-aikatyötä ja hakevat vanhempainrahaa samalta ajalta.

Erityisäitiysraha

Erityisäitiysraha on tarkoitettu työntekijälle, joka on raskaana ja jonka työtehtäviin tai työoloihin liittyy kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka, joka vaarantaa hänen tai syntymässä olevan lapsen terveyden. Päivärahaa voi hakea heti raskauden toteamisenkin jälkeen, jos työnantaja ei pysty järjestämään raskauden ajalle muuta työtä.

Lue lisää