Kelan oppaat ja esitykset työnantajille

Kela julkaisee työnantajia varten etuuksiin ja asiointipalvelujen käyttöön opastavia julkaisuja ja diaesityksiä. Esityksiä on myös ruotsiksi.