Tutkimuksen yhteystiedot

Kelan tutkimus
Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
PL 450, 00056 Kela (postiosoite)
020 634 11, faksi 020 634 1700
tutkimus@kela.fi

Tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, KTT

Tiedot Asiantuntemus Ryhmä

Aaltonen, Katri ›

erikoistutkija

sosiaalifarmasia, lääkkeisiin liittyvä tutkimus, eri maiden korvausjärjestemät

Tutkimusyksikkö

Ahlstedt, Jaana ›

julkaisusihteeri
020 63 41626

julkaisutoimitus

Tutkimusyksikkö

Airaksinen, Kirsi ›

ryhmäpäällikkö
020 634 1251

Tutkimusyksikkö

Blomgren, Jenni ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41893

sairaanhoitokorvaukset, sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläkkeet, hyvinvointi- ja terveyserot, sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Bogdanoff, Piia ›

erikoissuunnittelija
020 63 41481

Tutkimusyksikkö

Heino, Pekka ›

erikoistutkija
020 63 42875

tilastollinen tietojenkäsittely, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Heinonen, Hanna-Mari ›

tutkija

sosiaalipolitiikka, asiakkuusprosessit

Tutkimusyksikkö

Heiskanen, Tuija ›

tutkija

laadullinen tutkimus, kuntoutus, etäkuntoutus, toimintaterapia, monimenetelmällinen tutkimus, toimintakyvyn arviointi

Tutkimusyksikkö

Helne, Tuula ›

johtava tutkija
020 63 41582

kestävä kehitys, kestävä hyvinvointi, sosiaalipolitiikka ja ekologiset kysymykset, hyvinvointiteoriat, nuoriso

Tutkimusyksikkö

Hujanen, Timo ›

erikoistutkija
020 63 41931

terveystalous, työterveyshuolto, terveydenhuollon rahoitus, kustannukset, vaikuttavuus

Tutkimusyksikkö

Hyvärinen, Tarja ›

vastaava julkaisutoimittaja
020 63 41955

Tutkimusyksikkö

Ikonen, Milla ›

suunnittelija

050 305 7861

tutkimusviestintä

Viestintäyksikkö

Iso-Koivisto, Pekko ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Jauhiainen, Signe ›

tutkimuspäällikkö
020 634 1958

taloustiede, työmarkkinat, eläketurva, julkinen talous, maahanmuutto

Tutkimusyksikkö

Kainu, Markus ›

erikoistutkija

Tutkimusyksikkö

Karhula, Maarit ›

tutkija

kuntoutus, toimintaterapia, monimenetelmällinen tutkimus, arviointi- ja implementaatiotutkimus, toimintakyky

Tutkimusyksikkö

Kari, Heini ›

erikoistutkija

lääkekorvausjärjestelmä, lääkekustannukset, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Karinkanta, Saija ›

erikoistutkija

kuntoutus, toimintakyky, kuntoutuksen vaikuttavuus

Tutkimusyksikkö

Korpela, Tuija ›

tutkija

rekisteritutkimus, sosiaalipolitiikka, perintätutkimus, sosiaaliturvajärjestelmä, perustoimeentulotuki

Tutkimusyksikkö

Koskenvuo, Karoliina ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41355

kuntoutus, työkyvyttömyys, epidemiologia, eläketurva, kansanterveystiede

Tutkimusyksikkö

Koskinen, Hanna ›

ryhmäpäällikkö
020 63 41902

lääkekorvausjärjestelmä, terveystaloustiede, lääkekustannukset, rekisteritutkimus, lääkkeiden hinnat, lääketalous

Tutkimusyksikkö

Kultanen, Virpi ›

tietoasiantuntija, virkavapaalla
020 634 1662

tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvailun menetelmät, tiedonhaun opetus

Tutkimusyksikkö

Kurko, Terhi ›

erikoistutkija
020 63 40726

Tutkimusyksikkö

Kuusisto, Satu ›

tutkija

terveystaloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Laatu, Markku ›

erikoistutkija

050 576 8928

sosiaaliturvan toimeenpano, asiakkaiden kohtaaminen, etnisten vähemmistöjen ja sosiaaliturvajärjestelmän suhteet, sosiaalipolitiikka, toimeentulotuki

Tutkimusyksikkö

Luoto, Riitta ›

ryhmäpäällikkö, ylilääkäri
020 634 0529

työterveyshuolto, epidemiologia, kansanterveystiede, vakuutuslääketiede, terveydenhuolto, lean-johtaminen

Tutkimusyksikkö

Mattila, Hannu ›

erikoistutkija
020 63 41956

asiakaspalvelututkimus, tilastolliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusyksikkö

Miettinen, Anneli ›

erikoistutkija
020 634 4129

Tutkimusyksikkö

Miettinen, Sari ›

erikoistutkija

laadullinen tutkimus, sosiaali- ja terveyspolitiikka, kuntoutusjärjestelmä, kuntoutuspolitiikka

Tutkimusyksikkö

Mikkola, Hennamari ›

tutkimusyksikön päällikkö
020 634 1890

terveystaloustiede, terveyden- ja vanhustenhuollon rahoitus, terveyden- ja vanhustenhuollon markkinat

Tutkimusyksikkö

Nurminen, Mikko ›

tutkija

terveystaloustiede, taloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Nurminen, Tuomas ›

tutkija

taloustiede, rekisteritutkimus, julkinen talous, käyttäytymistaloustiede, kokeellinen talaoustiede

Tutkimusyksikkö

Näsi, Ella ›

tutkija
020 634 1762

laadullinen tutkimus, työkyky, kansanterveystiede, äitiyspakkaus, global health, yhteisöviestintä, lasten ja nuorten hyvinvointi

Tutkimusyksikkö

Paavonen, Anna-Marie ›

tutkija

laadullinen tutkimus, kuntoutus, sosiaalipsykologia, monimenetelmällinen tutkimus

Tutkimusyksikkö

Pappila, Jyrki ›

tietoasiantuntija
020 63 41565

tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvauksen menetelmät

Tutkimusyksikkö

Perhoniemi, Riku ›

tutkija
020 63 42156

työkyky, työkyvyttömyyseläke, työhyvinvointi

Tutkimusyksikkö

Pitkänen, Visa ›

tutkija

terveystaloustiede, taloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Rinne, Hanna ›

tutkija

rekisteritutkimus, väestöryhmittäiset terveyserot

Tutkimusyksikkö

Roponen, Petri ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Räsänen, Tapio ›

tutkija
020 63 41789

mikrosimulaatio, tilastotiede, tilastollinen tietojenkäsittely, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Rättö, Hanna ›

erikoistutkija

Tutkimusyksikkö

Saarikallio-Torp, Miia ›

erikoistutkija
020 63 41968

taloustiede

Tutkimusyksikkö

Saastamoinen, Leena ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41972

lääkkeiden käyttö, lääkekustannukset, lääkekorvaukset, rationaalinen lääkehoito

Tutkimusyksikkö

Sakslin, Maija ›

vastaava tutkija, virkavapaalla

sosiaaliset oikeudet ja ihmisoikeudet, sosiaalioikeus ja sosiaalivakuutusoikeus, eurooppaoikeus, valtiosääntöoikeus

Tutkimusyksikkö

Salminen, Anna-Liisa ›

tutkimusprofessori, tutkimuspäällikkö
020 63 41303

arviointitutkimus, kuntoutus, etäkuntoutus, apuvälineet, toimintaterapia, monimenetelmällinen tutkimus

Tutkimusyksikkö

Sarnola, Kati ›

erikoistutkija

terveystaloustiede, kustannukset, rationaalinen lääkehoito, lääkkeiden saatavuus, terveyspolitiikka

Tutkimusyksikkö

Seppänen-Järvelä, Riitta ›

tutkimuspäällikkö

kuntoutus, arviointi- ja implementaatiotutkimus, monimenetelmällisyys, laadulliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusyksikkö

Sihvonen, Ella ›

erikoistutkija

laadullinen tutkimus, sosiologia, nuorisotutkimus, perhetutkimus, yhteiskuntatieteet

Tutkimusyksikkö

Simanainen, Miska ›

tutkija
020 634 0527

mikrosimulaatio

Tutkimusyksikkö

Soininen, Seita ›

suunnittelija

kehittäminen, kehittämishankkeet

Tutkimusyksikkö

Soppi, Aarni ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Talka, Reeta ›

erikoistutkija

lääkekustannukset, farmakologia

Tutkimusyksikkö

Tillman, Päivi ›

erikoistutkija, virkavapaalla
020 634 1927

rekisteritutkimus, omaishoito, sairausvakuutus, matkakorvaus

Tutkimusyksikkö

Tuomisto, Sonja ›

tutkija

kuntoutus, hoitotiede

Tutkimusyksikkö

Tuovinen, Anna-Kaisa ›

Tutkija
020 634 1960

hallinto-oikeus, sosiaali- ja terveysoikeus

Tutkimusyksikkö

Ukkola, Ismo ›

tutkija

laadullinen tutkimus, kuntoutus, sosiologia, monimenetelmällinen tutkimus

Tutkimusyksikkö

Veilahti, Antti ›

tutkimuspäällikkö
020 634 1277

sosiologia, mielenterveys, taloussosiologia, tieteentutkimus, sosiaaliteoria

Tutkimusyksikkö