Perustulokokeilun tavoitteet ja toteutus

Perustulokokeilun tavoitteet

Suomessa toteutetaan perustulokokeilu vuosina 2017–2018. Kela vastaa kokeilun toteuttamisesta.

Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ilman ehtoja rahaa toimeentuloa varten. Sen tarkoitus on vähentää tukien hakemiseen liittyvää työtä sekä vapauttaa aikaa ja voimavaroja muuhun toimintaan, kuten työn tekemiseen tai hakemiseen.

Perustulokokeilun avulla selvitetään,

  • miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa sellaiseksi, että se vastaisi paremmin työelämän muutoksiin
  • voidaanko sosiaaliturvaa muuttaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi
  • voidaanko byrokratiaa vähentää ja monimutkaista etuusjärjestelmää yksinkertaistaa.

Perustulokokeilun toteutus

Koska kyseessä on kokeilu, perustuloa ei ryhdytä maksamaan kaikille suomalaisille. Perustulokokeiluun osallistuu 2 000 henkilöä, jotka valittiin satunnaisotannalla joulukuussa 2016. Nämä henkilöt muodostavat kokeiluryhmän.

Heille maksetaan perustuloa kahden vuoden ajan (1.1.2017–31.12.2018). Perustulon määrä on 560 euroa kuukaudessa. Perustulo on tuloa, joka maksetaan ilman vastikkeita tai tarveharkintaa. Kyseessä on siis tulo, jonka saa automaattisesti joka kuukausi.

Kokeilun vaikutuksia tutkitaan

Perustulokokeilusta tehdään arviointitutkimus.

Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus sekä puhelinhaastattelu koe- ja verrokkiryhmään kuuluville henkilöille.

Ensimmäisen kokeiluvuoden tuloksista saadaan tietoa keväällä 2019. Koko kokeilua koskeva raportti valmistuu vuotta myöhemmin.

Päätavoitteena on tuottaa tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuvien työllisyyteen ja tuloihin. Lisäksi arvioidaan perustulon vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin. Kokeiluryhmää (2 000 henkilöä) verrataan verrokkiryhmään. Verrokkiryhmään kuuluu henkilöitä, jotka eivät tulleet valituksi kokeiluryhmään.

Kela vastaa tutkimuskokonaisuuden organisoinnista, ja se voi käyttää Valtion taloudellista tutkimuskeskusta ja muita kumppaneita hankkeen toteutuksessa.

Lue lisää perustulokokeilun tutkimuksesta