Perhevapaakorvaus työnantajalle

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Yrittäjä ei saa korvausta omista vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksistaan.

Perhevapaakorvausta voidaan myöntää tilanteissa, joissa ensimmäinen maksettava äitiysrahapäivä tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on 1.4.2017 tai sen jälkeen.

Perhevapaakorvaus voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tilinumero kuntoon

Näin helposti ilmoitat tai korjaat tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa.

Katso ohje!
  • Työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa.
  • Työntekijälle on maksettu äitiysrahan tai adoptioäidin vanhempainrahan ajalta työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen perustuvaa palkkaa vähintään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti. Mutta, jos äiti tekee kuukauden palkallisen äitiysvapaan ajalla työpäiviä, se katkaisee em. kuukauden jakson.
  • Työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista ja perustuu vähintään 1 vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.
  • Työntekijän työaika on ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Perhevapaakorvausta voi hakea myös työnantaja, joka maksaa äidille palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen.

Vuoden mittainen työsuhde voi täyttyä myös useammasta määräaikaisesta työsuhteesta, jos ne jatkuvat samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Työaikaedellytys (80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta) täyttyy myös silloin, kun äiti on ennen äitiysvapaan tai adoptioäidin vanhempainvapaan alkamista kokoaikaisesta työ- tai virkasuhteestaan tilapäisellä vapaalla esim. hoitovapaa, osittaisen hoitovapaa, opintovapaa, osasairauspäiväraha tai osakuntoutusraha.

Määrä

Perhevapaakorvaus on 2 500 euron suuruinen kertakorvaus. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtainen.

Hakeminen

Perhevapaakorvausta haetaan työnantajan asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti sitä voi hakea paperilomakkeella Työnantajan hakemus - Vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaus (SV18). Paperilomakkeella voi hakea yhtä aikaa sekä perhevapaa- että vuosilomakustannuskorvausta. Hakemukset voi myös lähettää erikseen.

Perhevapaakorvausta voi hakea heti, kun palkkaa on maksettu vähintään kuukaudelta. Perhevapaakorvausta on haettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa vanhemman vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

”Katso lyhyt videohaastattelu, mitä perhevapaakorvaus tarkoittaa ja milloin sitä voi hakea (4,10 min).”

 

Päätös perhevapaakorvauksesta työnantajalle

Työnantaja saa perhevapaakorvauksesta kirjallisen päätöksen. Jos samalla hakemuksella on haettu sekä perhevapaakorvausta että vuosilomakustannuskorvausta, molemmista annetaan päätös erikseen.

Kela lähettää päätöksen postitse. Päätökset ja maksutiedot ovat nähtävissä myös työnantajien asiointipalvelussa.

Lue lisää