Asiointipalvelut työnantajille

Työnantaja voi asioida Kelan kanssa alla olevissa asiointipalveluissa.

Kirjaudu asiointipalveluun kunkin palvelun oman sivun kautta. Tietoa tunnistuksesta ja suomi.fi-muutoksesta saat palvelukohtaiselta sivulta.

Katso-palvelu poistuu käytöstä

Kelan palveluissa Katso-tunnistus vaihtuu Suomi.fi-tunnistukseen 2019–2020 aikana. Muutos edellyttää palvelusta ja organisaatiotyypistä riippuen erilaisia valmisteluja, joista kerrotaan tarkemmin kunkin palvelun esittelysivulla (linkit yllä).

Tunnistautuminen ja valtuudet

Suomi.fi-tunnistus on Digi- ja väestötietoviraston palvelu (DVV, ent. Väestörekisterikeskus).

Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Tunnistautumiseen voi käyttää henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Organisaatioissa on syytä tutustua Suomi.fi-tunnistautumisen eri tapoihin ja sopia, mitä tapaa käyttäjät käyttävät.

Kelan asiointipalvelujen käyttäjät tarvitsevat Suomi.fi-valtuuksia organisaatiolta, jonka asioita hoitavat. Valtuuksia voi pyytää ja antaa, kun ne julkaistu Valtuudet-palvelussa. Valtuuksien siirtäminen Valtuudet-palveluun kannattaa tehdä heti kun se on organisaatiolle mahdollista.

Yritykset

Yksityiset suomalaiset yritykset voivat alkaa antaa valtuuksia henkilöille tai toisille yrityksille. Kun yritys saa asiointivaltuuden toiselta organisaatiolta, yritys voi antaa tämän valtuuden edustamisvaltuutena työtekijöilleen. Edustamisvaltuuden voi rajata asiakasyrityksen Y-tunnuksen perustella, jolloin kukin työntekijä saa oikeuden asioida vain omien asiakasyritystensä asioissa.

Valtuuksia voi antaa

  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen 
  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin
  • kaupparekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja 
  • henkilö, jolle joku edellä mainituista on antanut oikeuden valtuuttaa toisia henkilöitä yrityksen puolesta (valtuutusoikeus)
  • osakeyhtiö, jossa valtuuden vahvistaa koko hallitus yhdessä (alk. 24.1.2020)
  • asunto-osakeyhtiö, jossa valtuuden vahvistaa koko hallitus (alk. 24.1.2020)

Yhdistykset

Yhdistyksen yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja voi valtuuttaa yhdistyksen puolesta muita henkilöitä tai organisaatioita samalla tavalla kuin yrityksissä. Yhdistyksen puolesta valtuuttaminen tehdään Suomi.fi:n Valtuudet palvelussa valitsemalla "Yrityksen puolesta asiointi".

Useamman nimenkirjoittajan yhdistyksille valtuuksien antaminen tulee mahdolliseksi myöhemmin.

Muut organisaatiot

Mahdollisuus antaa Suomi.fi-valtuuksia laajenee muihin organisaatiotyyppeihin sitä mukaa, kun Digi- ja väestötietovirasto ottaa käyttöön virkailijatoiminnot. Arvioitu ajankohta on kesäkuu 2020. Suomi.fi-valtuuksia pääsevät silloin antamaan myös seuraavat organisaatiotyypit

  • kunnat, valtion virastot
  • seurakunnat
  • säätiöt
  • ulkomaiset yritykset.

Nämä organisaatiot voivat toistaiseksi jatkaa asiointipalvelujen käyttöä voimassaolevin Katso-roolein. Palvelujen käyttäjillä pitää olla voimassa olevat valtuudet Katso-palvelussa.

Katso-palvelun valtuudet mahdollistavat asioinnin kuitenkin enintään siihen asti, kunnes kaikki organisaatiot ovat voineet antaa Suomi.fi-valtuuksia Valtuudet-palvelussa. Valtuuksien siirtäminen Valtuudet-palveluun kannattaa tehdä heti kun se on organisaatiolle mahdollista.

Tekninen tuki

Jos sinulla on teknisiä ongelmia asiointipalveluiden kanssa, ota yhteyttä tekniseen asiakastukeemme arkisin klo 7–17:

Sähköpostiosoite: tekninentuki@kela.fi
Puhelinnumero: 020 634 7787