Asiointipalvelut työnantajille

Verkossa työnantaja voi hakea esimerkiksi sairauspäivärahaa (Sairauspoissaolot), kuntoutusrahaa (Kuntoutus), vanhempainpäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta (Perhevapaat), korvauksia työterveyshuollon kustannuksista (Työterveyshuolto) ja KIILA-kuntoutuskursseja.

Kaikki työnantajien asiointipalvelut edellyttävät tällä hetkellä Katso-tunnistetta. Vuoden 2019 kuluessa Kelan asiointipalvelut työnantajille siirtyvät Suomi.fi-tunnistukseen. Siihen tarvittavia Kelan valtuuskoodeja voi alkaa hakea myöhemmin kesällä, kun ne on julkaistu.

Muista ilmoittaa palkat tulorekisteriin!

Työnantajan pitää ilmoittaa palkat tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Kela toivoo tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja, jotka helpottavat asiointia.

Lue lisää Kelasta tulorekisterissä

Lue Kelan tiedote 13.6.2019: Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Kelan asiointipalveluissa 

Työnantajan asiointipalvelu (päivärahat)

Työnantaja  asiointipalvelussa voit tehdä Kelaan palkkailmoituksia ja päivärahahakemuksia, ilmoittaa työskentelystä ulkomailla tai katsella aiemmin lähetettyjä tietoja.

eSara -tiedostot (Ilmoitin.fi)

Ilmoitin.fi  on verottajan ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla voit lähettää ilmoituksia ja hakemuksia myös Kelaan. Voit kerätä palkkajärjestelmästänne usean työntekijät tiedot ja lähettää ne yhdellä kertaa Kelaan. Palvelu on maksuton ja sitä voivat käyttää yritykset, joilla on ilmoitustiedostoja tuottava palkkaohjelmisto.

Työnantajan työterveyshuollon korvausten asiointipalvelu

Työterveyshuollon korvaukset-palvelussa voit hakea korvausta työnantajan työterveyshuollon kustannuksista verkossa. Täällä näet myös aiemmin lähetetyt hakemukset ja päätökset.

KIILA-kuntoutuskurssien asiointipalvelu

Ammatillisia KIILA-kuntoutuskursseja haetaan työnantajalle aina verkkoasiointipalvelun kautta. Verkkoasiointiin tarvitaan heikko Katso-tunniste.

Lue lisää