Kuntatyönantajan kannattaa valmistautua hakemaan Suomi.fi-valtuutusoikeudet

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-palvelun Kelan asiointipalveluissa vuoden 2020 aikana. Digi- ja väestötietovirasto aloittaa kesäkuussa virkailija-avusteisen Suomi.fi-valtuutusten rekisteröinnin, johon kunnissa kannattaa valmistautua ennakkoon.

Virkailija-avusteisen valtuuttamisen avulla kunnat ja muut yhteisöt, jotka eivät aiemmin ole voineet saada Suomi.fi-valtuuksia, voivat hakea nimeämilleen vastuuhenkilöille oikeuksia valtuuksiensa hallintaan. Kuntien lisäksi tämä koskee esimerkiksi valtion virastoja, seurakuntia, säätiöitä, useamman nimenkirjoittajan yhdistyksiä ja ulkomaisia yrityksiä.

Yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt ovat voineet antaa palvelujen käyttäjille Suomi.fi-valtuuksia joulukuusta 2019 alkaen, koska vastuuhenkilöt on rekisteröity julkisiin rekistereihin, kuten kaupparekisteriin ja yhdistysrekisteriin.

Suomi.fi-valtuutusoikeus korvaa Katso-pääkäyttäjän valtuuksien antajana muun muassa Kelan Työnantajan asiointipalvelussa, Ilmoitin.fin eSara-tiedostojen lähettämisessä, Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa ja KIILA-kuntoutuskurssien asiointipalvelussa. Jotta vastuuhenkilö voi antaa Suomi.fi-valtuuksia muille henkilöille kunnan Kela-asioiden hoitamista varten, hänellä täytyy olla Suomi.fi-palvelussa rekisteröitynä kunnan myöntämä valtuutusoikeus.

Valtuudet-palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen

Kesäkuusta alkaen kunnat voivat toimittaa valtuutusoikeuden rekisteröintihakemuksia Suomi.fi-verkkopalveluun julkaistavalla sähköisellä lomakkeella tai asioimalla rekisteröintipisteessä. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse.

Suomi.fin Valtuudet-palvelun käyttöä varten ei tarvitse hakea erillisiä tunnuksia, vaan sen käyttö onnistuu jokaiselta, jolla on jokin vahvan tunnistautumisen väline käytössään. Vahvan tunnistautumisen välineitä ovat henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Sekä kunnan valtuutusoikeudelliset että heidän valtuuttamansa henkilöt tarvitsevat vahvan tunnistautumisen välineen ennen kuin he voivat alkaa käyttää Suomi.fi-valtuuksia.

Virkailija-avusteiseen valtuuttamiseen kannattaa valmistautua

Kuntien Katso-pääkäyttäjien kannattaa valmistautua kesäkuussa alkavaan virkailija-avusteiseen valtuuttamiseen jo ennakkoon. Valmistautua voi seuraavasti:

  1. Tutustukaa Suomi.fin Valtuudet-palveluun.
  2. Valitkaa kunnassa vähintään kaksi henkilöä, joille haetaan valtuutusoikeuden rekisteröintiä. 
  3. Päättäkää, mitä valtuusasioita kukin valtuusoikeutettu saa hoitaa. Valtuutusoikeuden voi rajata vain tiettyihin valtuusasioihin. Valtuutusoikeuden voi valtuusasian lisäksi kohdistaa tarkenteen avulla koskemaan esimerkiksi vain tiettyä aliorganisaatiota.
    • Eri valtuusasioihin voi tutustua myös Suomi.fi-sivustolla. (Rajaa hakua sanalla Kela.)
  4. Selvittäkää, ketkä kunnassa ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan valtakirjan. Valtuutusoikeuden rekisteröintihakemukseen pitää liittää allekirjoitettu valtakirja, joka yksilöi valtuutusoikeudellisiksi valtuutettavat henkilöt ja heidän toimivaltansa. Valtakirja tehdään Suomi.fi-verkkopalvelussa olevalla lomakkeella, joka julkaistaan kesäkuussa.

Virkailijavaltuuttamispalvelun tarkemmat ohjeet julkaistaan Suomi.fi-sivustolla, kun palvelu aloitetaan.

Lue lisää