Asiakas nousee ulos taksista
Asiakas nousee ulos taksista

Kuljetuspalvelujen tuottajat

Näiltä sivuilta löytyy kuljetuspalveluntuottajille suunnattua tietoa matkakustannusten korvaamisesta sairausvakuutuslain mukaan.

Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut

Kela on julkaissut hankintailmoitukset 17.1.2018 Hilmassa.

Hankittava palvelu on kokonaisuus, joka sisältää henkilökuljetusten tilausten vastaanoton, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan, sekä maksuliikenteen ja raportoinnin 1.7.2018 alkaen.

Kaikki hankintaan liittyvä tiedotus ja tiedonvaihto tapahtuu ainoastaan Hilmassa julkaistussa hankintailmoituksessa mainitulla tavalla.